09 Temmuz 2007

Proje Nedir?

ile Yunus KALDIRIM

Eğilimler / Rüştü Bozkurt

Proje yapma, insana özgü bir özelliktir. Geleceği öngörmek, olası gelişmelere göre alternatif tepki biçimlerini belirlemek; daha başka bir anlatımla, kendi geleceğini yaratmak sadece insana özgüdür.

Ulaşabilirlik ve erişebilirliğin artması ‘rekabeti’ insanlık tarihinde hiç rastlanmadık boyutlara ulaştırmıştır. Bu çok hızlı ‘dönüşümlerin’ yaşandığı çağda, hem içinde bulunduğumuz süreci doğru yönlendirmek hem de geleceği kendi isteğimiz doğrultusunda biçimlendirmek için ‘proje-odaklı’ düşünmemiz, davranışlarımızı projelerin dediklerine uyumlu hale getirmemiz gerekli.

Önce temel soruyu kendimize yöneltelim: Proje nedir?

Proje, her şeyden önce ‘düş kurma’ işidir.

Proje, bir düşün ‘bilgiye’ dönüştürülmesidir.

Proje, bilgileri bir yarara dönüştürecek ‘anlama’ile desteklenmesidir.

Proje, bilgilerden, onlardan anladıklarımızdan tutarlı ‘fikirler’ üretilmesidir.

Proje, fikirlerin ‘varlık nedenimiz’ olan bir ‘ideal’ haline getirilmesidir.

Proje, ideallerimizin ‘yaratmak istediğimiz sonuçla’ somutlaştırılmasıdır.

Proje, yaratmak istediğimiz sonuçla ilgili ‘potansiyellerin’ belirlenmesidir.

Proje, potansiyellerin ‘erişilebilir’ olanlarının kağıt üzerine dökülmesidir.

Proje, erişebilir hedefler için ‘olanak ve kısıtların’ gerçekçi bir temelde hesaplanmasıdır.

Proje, eğilimlerin yarattığı ‘fırsatlar ve tehlikeler’ile ‘olanaklarımız ve kısıtlarımız’ arasında gerçekçi dengelerin kurulmasıdır.

Proje, ‘yapılabilir’ olanlarla ‘yapılamaz’ olanları aynı eşdeğerde netleştirme işidir.

Proje, güçlerimizi doğru hesaplama, sınırlarını bilme, kullanma zamanlarını ayarlama, kullandıktan sonra ‘olası etkilerini’ öngörme çabasıdır.

Proje, ‘nereden geldiğimizi’ ve ‘nereye gitmek istediğimizi’ zihinden kağıda, kağıttan eyleme taşıma işidir.

Proje, öngördüklerimiz ve yarattığımız sonuçlar arasındaki ‘sapmaları’ izlemenin aracıdır.

Proje, sapmaları düzelterek, işimizde ‘rota ayarı yapmanın’ nirengi noktasıdır.

Proje, insan ve sermaye kaynaklarını üretim sürecinde ‘ne kadar etkin kullandığımızı’ doğru algılamamızın ölçüsüdür.

Proje, ‘kendimizi yeniden üretme’ mekanizmasının etkin işletilmesinin gerek şartıdır.

Proje, kendimizle ve çevremizle baş edebilmenin ‘aynasıdır’

Proje, düşleri ayakları sağlam yere basan ‘eylemlere’ taşıyabilmenin temel aracıdır.

Eğer eylemlerimizi projelerle sürdürebilirsek; çok değişik yararlar üretmemizin metodudur.

Kaynak kullanma verimimizi artırır. Ve yaşadığımız yeri ‘çekici bir yatırım ortamı’ haline getirir.

Bize düşen görev, zamana kıyarak ‘proje-odaklı’ çalışma alışkanlığı edinmektir.