Hakkımda

“Gerçek liderlerin kendilerini açıkça ifade etmekten başka seçenekleri yoktur.Hele söz konusu olan statü, tavır, hayat görüşü ve geleceğe dönük sorumluluklar olunca,sadece güçlü ve açık bir ifade fark yaratır, başarıya giden yolu çizer.”

ykaldirim2 Yunus KALDIRIM 15 Mart 1983 tarihinde Hatay’ın KIRIKHAN ilçesinde doğmuştur. Aslen Karadenizlidir. Memleketi Trabzon ili Çaykara ilçesidir.Liseyi Yabancı Dil Ağırlıklı Lisede tamamladıktan sonra 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır.2005 yılında okulunu bitirmiştir. Askerliğini Zonguldak’ta tamamlamıştır. Yaşamında herkes gibi pekçok anısı bulunan Yunus; duygusal, samimi, gerçekçi, azimli, zeki, çalışkan,araştırmacı ve hızlı çözümler üreten biridir. İnsana değer verilmesine önem gösterir. O, daha iyisini yapabileceğine inanıyorsa yapar, başkalarının yapabilmesi için öneriler sunar. Onun için küçük bir ipucu büyük bir başlangıç kaynağı olabilmektedir. İnsana, doğaya, bilime, edebiyata ilgisi vardır. Onun için bilgisayar vazgeçilmezdir. Fikir üretme yeeneği yüksektir. Onu anlatmayla bitmez.Onu bir kez görmek anlamaya yetmez.

“Herşey söylenip bittiğinde, gerçekten herşey yeterince yapılmış ve söylenmiş midir? Öylesine bir yolculuk mu yaptığın, yoksa gaz pedalına yüklenerek kadere hükmetmek mi amacın? Bu dünyayı terk ederken, bulduğundan daha iyi bırakacak mısın? İhtiyacın olan, zaten elinde olandır. Aklın ve üstünde taşıdıkların. Arkandan söylenecekleri kendin kazanır, efsaneni kendin yaratırsın.”

 

Kariyer Hedefim

Mutlu olabileceğim ,başarmayı tadabileceğim , bilgi birikimimi artırabileceğim, önemli ölçüde çalıştığım kuruluşun,bulunduğum takımın geleceğinin bir parçası olabileceğim bir işte çalışmak ve kendimi var olduğum durumdan her zaman bir adım ileriye taşımak.

İlgilendiğim Pozisyonlar
•    Danışman
•    Çözüm Mimarı

Lisans Eğitimim

Bana göre bir Endüstri Mühendisi olarak beni tanımanın en iyi yollarından birisi üniversite eğitiminde hangi dersleri aldığıma ve bu derslerin içeriğinin neler olduğuna bakılmasıdır.

1. YARIYIL
ENM121 Yüksek Matematik I (4+0)4 Kümeler, Sayı kümeleri, Limitler, Süreklilik, Türev, Türevin uygulamaları, Üstel ve logaritma Fonksiyonları, Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, Belirsiz formlar ve Taylor formülü, Sonsuz seriler, Kutupsal koordinatlar ve parametrik gösterimler.
ENM125 Fizik I (3+0)3 Vektörler, Doğrusal hareket, Kuvvetin özellikleri, Denge ve moment, Newton un hareket Kanunu, Düzlemsel hareket, İş ve enerji, İmpuls ve momentum, Döngüsel hareket, Harmonik hareket, Dalga hareketi.
ENM127 Teknik Resim ve AUTOCAD I (2+2)3 Çizim aletlerinin tanıtımı, Normlaştırma, Ölçülendirme ve ölçüler, Basit teknik resim çizimleri, İşleme işaretleri, Malzeme sembolleri ve perspektif resimler, Basit tasarı geometri, Ara kesit ve açınımlar.
ENM129 Bilgisayar Programlama I (2+1)2.5 Bilgisayarın tanıtımı, Bilgisayar türleri ve yapıları, Bilgisayarın kullanımı, Programlama dilleri, İşletim sistemleri, MS-DOS ve Windows işletim sistemleri, Programlamaya giriş, Temel FORTAN komutları, Kontrol komutları, Mantıksal operatörler, Döngüler, Matematiksel fonksiyonlar.
ENM 135 Lineer Cebir (4+0)4 Vektör uzayları, Matrisler, Lineer tasvirler ve matrisler, İç çarpımlar ve ortogonallik, Determinantlar, Öz vektörler ve öz uzaylar, Çokterimliler, Matrisler ve lineer tasvirlerin Köşegenleştirilmesi, Çokterimliler ve dekompozisyon.
ENM137 Endüstri Mühendisliğine Giriş (3+0)3 Endüstri mühendisliğinin tanımı ve amaçları, Çalışma alanları ve diğer bilimlerle ilişkisi, Sistem yaklaşımının tanımı ve amacı, Organizasyonun tanımı ve çeşitleri, Planlamanın tanımı, amacı ve kullanılan yaklaşımlar, Fabrika yeri seçimi ve yerleşimi, İş etüdü ve iş ölçümü, Kalite Güvence ve yönetimi, Motivasyon yöntemleri, Ergonomi, Sistem analizi ve tasarımı, Teknoloji yönetimi.
2. YARIYIL
ENM122 Yüksek Matematik II (4+0)4 İntegral, Belirli integral, Belirli integralin uygulamaları, Çok değişkenli fonksiyonlar, Kısmi türevler, Çok katlı integraller.
ENM126 Fizik II (3+0)3 Coulomb kanunu, Elektriksel alan ve potansiyel, Dielektrik akım ve direnç, Doğru akım devresi, Magnetik alan, Akımların magnetik alanı, Alternatif akım, Işık ve elektromagnetik dalgaların genel özellikleri.
ENM128 Teknik Resim ve AUTOCAD II (2+2)4 Civata, Perçin, Kama, Yay, Kaynak bağlantısı ve dişli çark gibi makine elemanlarının teknik resimleri, AutoCAD yazılımı ile tasarım ve çizim, Geometrik modelleme.
ENM130 Bilgisayar Programlama II (2+1)2.5 PASCAL ve DELPHI programının yapısı, Dizinler, Algoritma kurma, Alt programlar, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Kütük düzenleme ve erişim sistemleri, Mathematica programının mühendislik hesaplarında kullanılması.
ENM140 Kimya (3+0)3 Maddenin temel özellikleri, Elementler, Elementlerin Periyodik sistemi, Modern atom teorisi ve moleküllerin yapısı, Kimyasal bağlar, Gazlar, Çözeltiler, Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal termodinamik, Kimyasal kinetik.
ENM142 Genel Muhasebe (3+0)3 Muhasebe kavramları ve çift girişli defter tutma, Dönem sonu karların hesaplanması, Finansal raporlar, Periyot sonu ayarlar ve finansal tablolar, Bilanço analizi ve gelir tabloları.
3. YARIYIL
ENM205 Diferansiyel Denklemler (4+0)4 Homojen, ayrılabilir, doğrusal, Bernoulli, Clairaut ve Lagrange diferansiyel denklemleri, Sabit katsayılı doğrusal denklemler, Kısmi türevlerin diferansiyel denklemleri, Hiperbolik, parabolik ve eliptik formda denklemlerin çözümleri.
ENM213 Üretim Yöntemleri I (3+1)4 Ürün tasarım süreci, Üretimin ekonomikliği, Demir ve çelik üretimi, Metal döküm işlemi, Kalıp tasarımı, Alaşımların dökümü, Metal şekil ve form verme işlemleri (haddeleme, dövme, çekme vb.), Toz metalürjisi, Plastik ve kompozit malzemelere şekil verme.
ENM217 Ergonomi I (2+0)2 Ergonomiye giriş, Kassal çalışma, Çalışma etkinliğini arttırma, İş istasyonlarının tasarımı, Ağır kassal çalışma, Yüklerin kaldırılması, Tecrübe ve bilgi kazanma, İnsan-makine sistemleri, Zihinsel faaliyetler.
ENM219 Olasılık ve İstatistik I (4+0)4 Dağılımlar ve Örnekleme, Rassal değişkenler, matematiksel beklenen değer, Ortalama ve varyans, Veri analizi, Olasılık teorisi, Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi, Bernoulli deneyleri ve binomial dağılım, Geometric ve negatif binomial dağılım, Poisson dağılımı, Moment üreten fonksiyonlar. Sürekli ve kesikli dağılımlar (üniform, üstel, Ki-kare vb.).
ENM233 Malzeme Bilimi (3+0)3 Metal yapıları, Metallerin kristal yapıları, Malzemelerin mekanik, test ve işleme özellikleri (gerilme, basınç, bükülme, sertlik vb.), Malzemelerin fiziksel özellikleri (yoğunluk, erime noktası, ısıl iletkenlik vb), Metal alaşımları, Isıl işlemler, Çeliğin özellikleri, Ploymerler, Seramik malzemeler, Kompozit malzemeler ve uygulamaları.
ENM235 Yönetim ve Organizasyon (3+0)3 Yönetimin tanımı, Yönetim yaklaşımları, Yönetim fonksiyonları, Organizasyonel davranışlar, Grup davranışları, Liderlik ve iletişim.
ENM237 Mikro İktisat (4+0)4 Mikroekonomik analiz, Müşteri davranışı ve talep teorisi, Serbest pazar talebinin özellikleri, Üretim ve maliyet teorisi, Firma ve pazar organizasyon teorisi, Mükemmel rekabete dayalı pazarlar, Monopol piyasalarda fiat teorisi, Rekabet ve monopolizm, Oligopol piyasalar, Dağıtım teorisi, Genel denge ve iktisadi kalkınma teorisi.
4. YARIYIL
ENM212 Modelleme ve Optimizasyona Giriş (3+0)3 Modelleme nedir? Matematiksel modellemenin aşamaları, Doğrusal modellere giriş, Simplex algoritması ve teorisi, Dualite ve duyarlılık analizi, Parametrik programlama, Özel doğrusal modeller (Taşıma, Atama vb.), Doğrusal modeller için diğer algoritmalar.
ENM214 Üretim Yöntemleri II (3+1)3.5 Kaynak teknolojisi, Oksi-asetilen kaynağı, Ark kaynağı, Toz altı kaynağı, Özel kaynak yöntemleri, Kaynakta robot kullanımı, Mekanik birleştirme, Kaynak dizaynı, Takım tezgahları ve talaşlı imalat, Yüzey işleme, kaplama.
ENM218 Ergonomi II (2+0)2 Mesleki stres, Monoton işlerde iş tasarımı, çalışma saatleri ve beslenme alışkanlıkları, Gece vardiyası ve vardiyalı çalışma, Görme duyusunun incelenmesi, Işıklandırmada ergonomik esaslar, Gürültü ve titreşim sorunları, Havalandırma koşulları.
ENM220 İstatistik ve Olasılık II (4+0)4 Korelasyon katsayısı, Koşullu dağılımlar, t ve F dağılımları, Merkezi Limit teoremi, Kestirme kuramı, Güvenlik aralıkları, Chebyshev eşitsizliği, Hipotez testi, Basit ve çoklu regrasyon, Korelasyon analizi, Parametrik olmayan testler.
ENM232 Nümerik Analiz (2+1)2.5 Sonlu farklar ve denklemleri, İnterpolasyon problemleri, Lagrange, Newton ve Stirling formülleri, Ters interpolasyon problemleri, Sayısal diferansiyel ve integrasyon, Doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözümü, Eigen değer problemleri, Doğrusal olmayan denklem ve sistemlerin sayısal çözümler, Sıradan diferansiyel denklemlerin çözümü, Euler, Taylor ve Runge-Kutta metodları, Sınırsal değer problemleri.
ENM234 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0)3 Karar verme, İletişim, örgütsel etkinlik, Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Çatışma ve kriz yönetimi, Uzlaşma sanatı, Örgütsel sosyalizasyon, kültür vb., Kariyer planlama, Kendini geliştirme, Özgeçmiş ve dilekçe hazırlama, Tavırlar, katılımlar, değerler, semboller ve önemi, Grup davranışları, Performans değerlendirme, Örgütlerde eğitim, İş güvenliği.
ENM238 Makro İktisat (4+0)4 Makroekonomik analiz, Ekonomik problemler, politikalar ve kararlar, İşsizlik ve enflasyon, Ekonomik kaynaklar, Fırsat maliyetleri, Ulusal çıktı (GNP), gelir, işgücü, Para, banka ve stabilizasyon politikaları, Ekonomik büyüme, enerji ve çevre, Uluslararası ekonomi.
5. YARIYIL
ENM317 Mühendislik Ekonomisi (3+0)3 Maliyet terminolojisi, Başabaş analizi, Para işlemlerinin zamana göre değeri, Yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması, Amortisman ve gelir vergisi, Projelerin ekonomik analizi, Duyarlılık ve risk analizleri.
ENM319 Matematik Programlama (4+0)4 Doğrusal olmayan programlama, Tek ve çok değişkenli kısıtsız optimizasyon, Kısıtlı problemler için Karush-Kuhn-Tucker(KKT) koşulları, Kuadratik programlama, Ayrıştırılabilir programlama, Konveks programlama, Oyun Teorisi.
ENM321 Deterministik Modelleme (4+0)4 Tamsayılı programlama, 0-1 programlama, Modelleme teknikleri, Dal-sınır ve toplamlı algoritmaları, Hedef programlama, Dinamik programlama, Ağ modelleri (En kısa yol, minimum akış maliyeti problemi, CPM/PERT).
ENM323 Makina Bilgisi I (3+0)3 Makina tasarımının esasları, Gerilme analizi, Malzemeler ve prosesler, Makine elemanlarının mukavemetleri, Makine elemanlarının tasarım ve seçimi, Vida, bağlama elemanları ve mafsallar.
ENM325 Endüstride Bilişim Teknolojisi (3+0)3 Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Sistem ömrü döngüsü (SLC), SLC araç ve teknikleri, Bilgi tabanı kavramı, Bilgi tabanı yönetim sistemi (DBMS) ve uygulamaları, Bilgi iletişimi.
END327 Üretim Sistemleri (3+0)3 Üretim yönetiminin Esasları, Üretim sistemleri, Ürün tasarımı, Proses tasarımı, Montaj hatları, Transfer hatları, Esnek üretim sistemleri, Atelye tipi üretim, Tam zamanında üretim, Üretim sistemlerinde karar verme süreci.
END329 Maliyet Muhasebesi I (3+0)3 Maliyetin muhasebesi sistemi, Planlama ve bütçeleme, Maliyet tahminleri, Maliyet-Üretim hacimi-Kar analizleri, Kar planlaması, Kısa dönemli kararlar, Üretim kaynaklarının bütçelenmesi, Ana bütçenin hazırlanması, Sermaye bütçeleme.
6. YARIYIL
ENM320 Stokastik Modelleme (4+0)4 Markov zincirleri, Stokastik süreçler, Chapman-Kolmogorov denklemeri, Üstel dağılımın özellikleri, Doğum-ve-ölüm süreci, Kuyruk teorisi ve uygulamaları, Kuyruk ağları ve üretimde uygulamaları, Karar analizleri.
ENM322 Makine Bilgisi II (3+0)3 Yaylar, Yağlama, Yataklar, Miller, Dişliler, Kavramalar, Kaplinler, Esnek Makine Elemanları, Triboloji, Perçin, Lehim, ve Kaynak bağlantıları.
ENM326 Malzeme ve Stok Tönetimi (4+0)4 Bağımsız talep sistemleri, Sabit sipariş miktarlı modeller, Parti tipi üretim sistemleri, Kesikli talep sistemleri, Periyodik sipariş sistemleri, Wagner-Whitin algoritması, Parça-periyod algoritması, Stokastik modeller, Dağıtım envanter sistemleri, Stok değerleme ve ölçümü, Toplu envanter kontrol.
ENM328 Maliyet Muhasebesi II (3+0)3 Ortak giderlerin dağıtımı, hizmet bölüm maliyetlerinin dağıtımı, Ortak üretim maliyetlerinin ürünlere dağıtımı, Üretim maliyetlerinin hesabı, İş maliyetleme, Süreç maliyetleme, Gelir tablosunun hazırlanması, Performans ölçüm ve değerlendirilmesi.
ENM330 Sistem Analizi (4+0)4 Bilgi işleme sistemleri, Yönetim bilgi sistemi, Ofis otomasyonu, Karar destek sistemleri, Yapay zeka ve uzman sistemler, Üretim bilgi sistemi, Pazarlama bilgi sistemi, Finansal bilgi sistemi, İnsan kaynakları bilgi sistemi, Bilgi sistemlerinde mevcut konu ve eğilimlerde değişim yönetimi.
ENM332 Simülasyon Modelleme (4+0)4 Simülasyon tekniği ve model kurma, Rassal sayı üretme, Dağılım uydurma, SIMAN V simülasyon dili ve ARENA modelleme ortamı, Simulasyon sonuçlarının istatistiksel analizi, Alternatif sistemlerin karşılaştırılması, Üretimde uygulamalar.
7. YARIYIL
ENM411 Üretim Planlama ve Kontrol (4+0)4 Üretim planlama süreci, Proses seçimi, Kapasite planlama, Talep tahminleri, Toplu planlama, Kaynak çizelgeleme, Çizelgeleme algoritmaları ve kuralları, Üretim Kaynakları Planlama (MRP II), İşletme Kaynakları Planlama (ERP), Tam zamanında üretim (JIT).
ENM413 Tesis Planlama ve Yerleşimi (4+0)4 Tesis yeri seçimi, Fabrika yerleşimi, Bilgisayar destekli fabrika yerleşimi (CRAFT, CORELAP vb.), Malzeme taşıma sistemleri, AGV, AS/RS sistemleri, Taşımaların minimizasyonu, Matematik programlama yaklaşımları, Simülasyon uygulamaları.
ENM415 İş Hukuku(3+0)3 Temel kavramlar ve terminoloji, Çalışanların anlaşmalarının formülasyonu, İşçi sağlığı ve güvenliği, Çalışanların ve işverenin sorumlulukları, Grev ve lokavtlar, Sosyal güvenlik ve Yasal koşullar, Toplu pazarlık, Toplu sözleşme, Uzlaşma ve hakem.
ENM417 Toplam Kalite Yönetimi (3+0)3 Ürün/servis kalitesi ve kalite karakteristikleri, Tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi kavramları, Kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi (TQM) felsefesi, Kayıp Fonksiyonları, Proses Kontrol, ISO 9000 Uluslararası Standart Serileri.
ENM419 İş Etüdü (4+0)4 Metod ve zaman etüdünün tanımı ve süreci, İnsan faktörü, Analiz teknikleri, Süreç şemaları, İş faaliyet analizi, İş örneklemesi, Operasyon şemaları, İnsan-makine şemaları, Çoklu-insan şemaları, Mikro-hareket ve memo-hareket şemaları, Hareket ekonomisi, Direkt zaman etüdü, Sentetik zamanlar yöntemi, Matematiksel analizle zaman etüdü.
ENM421 Endüstri Mühendisliği Projesi (0+4)2 Lisans öğrencileri, dört yıl boyunca almış oldukları Endüstri Mühendisliği formasyonunu önemli bir üretim problemine uygulayıp, geçirmiş oldukları araştırma sürecini ve sonuçlarını bilimsel bir tarzda yazılı rapor halinde sunacaklardır.
8. YARIYIL
ENM408 Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (3+0)3 Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılan çesitli paket programların tanıtımı, MPL, LINGO, Statistica, MINITAB, SPSS ve değişik MRP, çizelgeleme programları, Ayrıca, öğrenciler, belli bir problemi çözmek amacıyla bir paket program geliştireceklerdir.
ENM412 Pazarlama Yönetimi (4+0)4 Pazarlamanın çerçevesi, Pazarlamanın staratejik rolü, Pazarlama ortamı, Müşteri davranışları, Sosyal etmenler, Müşteri karar verme süreci, Organizasyonel satın alma davranışı, Pazar segmentasyonu, Talep tahmini, Ürün stratejisi, Fiyatlandırma, Fiziksel dağıtım, Reklam yönetimi.
ENM416 İstatiksel Kalite Güvence Teknikleri (4+0)4 Süreç kontrolde istatistiksel metotların rolü, Kalite iyileştirme teknikleri, Bilgi toplama, Pareto analizi, Neden ve etki diyagramları, Beyin fırtınası, Histogramlar, Dağılım diyagramları, Kontrol çizelgeleri, Proses kapasitesi, Diğer kontrol grafikler (CUSUM, EWMA), Bilgisayer destekli istatistiksel kalite güvence.
ENM418 Proje Yönetimi (4+0)4 Proje yönetimin beş temel aşaması: fikir geliştirme, tasarım, teklif verme, gerçekleştirme ve bakım, Organizasyon, maliyet, zaman, teknoloji, satın alma, risk ve kalite konuları, Kantitatif yaklaşımlar (CPM/PERT, Ağ Analizi).
ENM420 Bitirme Ödevi (0+6)3 Her öğrenci endüstri mühendisliği ile ilgili teorik ve/veya pratik bir konuda yaptığı çalışmayı bitirme tezi olarak sunacaktır.

Deneyimlerim

2010-Devam Enerjisa-Başkent Elektrik A.Ş.          Ankara

Bilgi Teknolojileri Uzmanı (Bilgi Sistemleri Departmanı)

 • SAP sisteminin kurulumunda CRM Modülü IT liderliği
 • SAP Çağrı Merkezi uygulaması implementasyonu
 • SAP BCM IVR implementasyonu ve SAP CRM CTI entegrasyonu
 • SAP BCM disaster system kurulumu (uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu ayarlaması ve santral entegrasyonu)
 • SAP BW CRM-BCM entegre raporlama uygulaması analiz, tasarım kodlama ve uygulamaya alınması
 • SAP CRM-ISU Middleware uyarlamaları
 • SAP IS-U Enerji sektörü uygulamasında sistem analizi, kavramsal tasarım çalışmaları, dökümantasyon ve testler
 • SAP Migrasyon ve Entegre Sistemler analiz çalışmaları
 • Başkent Elektrik Online İşlemler web sayfası SAP entegrasyonu analiz ,tasarım ve uygulamaya alınması
 • SAP BW-CRM-ISU Yetkilendirme çalışmaları

2006-2010 Temsa Global Sanayi A.Ş.                      Adana

Sistem Analiz Uzmanı (Bilgi Sistemleri Departmanı)

 • Kurumun ERP sisteminde ve Web tabanlı kurum uygulamalarında talep edilen iş ihtiyaçları doğrultusunda  sistem üzerinde ilgili program ve rapor çözümlerinin araştırılması, planlanması ve uygulamaya alınması
 • Sistem tasarımı, dokümantasyonu, testleri ve sürekliliğinin sağlanması
 • Sorumlu olunan ERP modüllerinde dış kaynak kullanımının yönetimi, ilgili Know-How’ın firmaya kazandırılması.
 • Sorumlu olunan sistemler veya uygulamalar ile ilgili olarak gelen sistem sorunlarının kaynağının araştırılması ve çözümlenmesi
 • İç müşteri iş ihtiyaçlarına istinaden süreç analizlerinin gerçekleştirilmesi, kavramsal tasarımların oluşturulması, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve maliyet avantajı sağlayacak geliştirmelerin yapılması
 • SAP BW İş Zekâsı, SAP BO Dashboard, HR İnsan Kaynakları,  SD Satış Dağıtım,  CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, MM  Malzeme yönetimi, CPM Kurumsal Performans Yönetimi modülleri uygulamalarının implementasyonu, analiz, tasarım  ve testlerin gerçekleştirilmesi. Dokümantasyon ve sistemlerin devreye alınması. Kullanıcı desteğinin verilmesi.
 • SAP yetkilendirme ve Lisanslama yönetimi
 • Lotus Notes uygulamalarının ve veritabanlarının analizi, tasarımı, test ve canlıya alınması.
 • Web alan adları, DNS ve IIS yönetimi

2004  Polisan Boya Sanayi A.Ş.                                 İzmit

Stajyer (Üretim-Üretim Planlama)- 30 İş günü

 • Üretim süreçlerinin takip edilmesi, Üretim planlama faaliyetlerinin incelenmesi
 • Bilgi işlem faaliyetlerinin incelenmesi
 • İş etüdü ile üretim performansının tespit edilmesi ve öneriler sunulması
 • Üretim sisteminin simülasyon ile etkinliğinin analiz edilmesi

2003  Toprak Seramik A.Ş.                                        Eskişehir

Stajyer (Satın Alma-Lojistik Departmanı)- 30 İş günü

 • Tedarik kaynağından üretime kadar oluşan kanal süresince birçok lojistik faaliyetin süreçlerinin incelenmesi
 • Sipariş alınması ve kaydedilmesi ile ilgili bütün faaliyetlerin incelenmesi
 • Lojistik ve tedarik zinciri sürecinde gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle ilgili olarak gerçekleştirilen dokümantasyon  akışının incelenmesi
 • İadeler çerçevesinde gerçekleşen faaliyetlerin incelenmesi
 • Rekabet avantajı sağlama, maliyet azaltma ve hizmeti iyileştirmek üzere teknolojik sistemlerin araştırılması, sunulması
Projelerim

Profesyonel İş Yaşamı

Satış Dağıtım ve Lojistik Uygulamaları

 • SAP SD (Sales and Distribution) Program ve Raporlamalar

Satış dağıtım modülü ile ilişkili ihtiyaç duyulan program ve raporlar için kavramsal tasarım çalışmaları. Program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması.

 • Temsa e-order Sistemi Uygulaması- Web tabanlı Uygulama

Online sipariş oluşturma amacıyla kurulan sistemin kavramsal tasarım çalışmaları, program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması.

 • Teslimat Öncesi Kontrol Sistemi Uygulaması

Mitsubishi otomotiv ürünleri teslimat öncesi seri no bazlı detay kontrol takibi, stok ve maliyet entegrasyonları kavramsal tasarım çalışması ve gerçekleştirilmesi. Program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği verilmesi.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

 • SAP HR (Human Resources) Program ve Raporlamalar

İnsan Kaynakları modülü Personel yönetimi, Personel Gelişimi, Eğitim Yönetimi, Bordrolama ile ilişkili ihtiyaç duyulan program ve raporlar için kavramsal tasarım çalışmaları. Program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması. Yeni çıkan veya değişen yasalar çerçevesinde bordro ile ilgili parametrik uyarlama veya test çalışmaları.

 • Sap HR (Human Resources) Upgrade

SAP 4.6C -> Sap 6.0 ECC upgrade geçişinde HR modülü ile ilgili süreç,program,rapor testlerinin gerçekleştirilmesi. Sistem geçişinin hatasız olduğunun doğrulanması.

 • Çalışan Portali Uygulaması- SAP Portal Uygulaması

SAP Portal üzerinde çalışanların genel, eğitim, ödeme(e-bordro) ve organizasyonel bilgilerinin görüntülenmesi. Genel kavramsal tasarım çalışması ve gerçekleştirmesi. SAP R/3 portal iletişim fonksiyonlarının, tablo ve alanların çıkartılması. Birim testlerinin yapılması.

 • Sabancı Viya Entegrasyon Sistemi Uygulaması

Topluluk Şirketleri İK bilgileri paylaşım, aktarma sisteminin kavramsal tasarım çalışmaları, program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması.

Stratejik İşletme Yönetimi ve Raporlama Uygulamaları

 • SAP BW (Business Warehouse )-BPS (Business Planning and Simulation ) Raporlama

BPS-Bütçe, Stok, Satış, Üretim, Satınalma, Finans, Kârlılık raporlarının hazırlanması. SAP R/3 kaynaklı raporlamalar. OLE(File,Excel) kaynaklı raporlamalar. Sistemler arası entegrasyon, Veri aktarımı, küplerin yönetimi,  sorguların oluşturulması, Process zincirlerinin kurulması. Aggregation ve veri hedeflerinin yönetilmesi. Web planlama ekranlarının hazırlanması. SAP BW Portal üzerinde raporlamalar. BW Yetkilendirme çalışmaları.

 • SAP BO(Business Objects) Kokpit ve Raporlama

Türkiye’nin ilk SAP Business Object Xcelsius-SAP R/3 entegrasyonu.  BO Universe bağlantılarının oluşturulması. Entegre raporlama ve Xcelsius Stratejik Dashboard projesi kavramsal tasarım, Proje yönetimi, test ve canlıya geçiş.

 • SAP CPM (Corporate Performance Monitoring) Implementasyonu

Kurumsal karne(balanced scorecard) uygulaması kavramsal tasarım ve gerçekleştirmesi. Direktörlük başarı göstergeleri veri girişi ve raporlama ekranlarının hazırlanması. Yönetim kokpiti uygulamaları. SAP portal entegrasyonu. Yetkilendirme çalışmaları.

 • SAP BW (Business Warehouse )-BCM (Business Communication Management) Raporlama

SAP BCM Çağrı merkezi uygulaması sistemi raporlamaları. Microsoft SQL Server –SAP BW entegrasyonu veri kaynakları, DSO, transformasyon ,routinler , küpler ,sorgular ve proses zincirlerinin kurulması.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları

 • SAP CRM 7.04 (Customer Relationship Management) Upgrade

Türkiye’nin ilk SAP CRM 7.04 implemantasyonu ve upgrade projesi. Süreç kontrolleri, uyarlamalar ve sistem geçişinin tamamlanması.

 • SAP CRM 7.04 , BCM 6.0 Çağrı Merkezi (Business Communication Management)

SAP CRM ile entegre çağrı merkezi uygulaması kavramsal tasarımı ve gerçekleştirmesi. Ekran uyarlamaları. IVR Menüsü uyarlaması ve santral entegrasyonu. E-mail entegrayonu ve çağrı yönlendirme uyarlamaları. Disaster sistem kurulumu ve canlıya geçiş.

 • SAP CRM 5.0 (Customer Relationship Management) Implementasyonu

Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması kavramsal tasarımı ve gerçekleştirmesi. Ekran uyarlamaları. SAP CRM Portal uygulaması. Yetkilendirme çalışması.

Proje Yönetimi Uygulamaları

 • Temsa Arge Tübitak Proje Yönetim Sistemi Uygulaması -Web tabanlı uygulama

Temsa Arge Tübitak teşvikli projelerin yönetim sisteminin oluşturulması,  kavramsal tasarım çalışmaları. Program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması.

 • Temsa Araç Belgelendirme (Homologation) Sistemi Uygulaması- Web tabanlı Uygulama

TÜV vd. spek standartları onaylama kuruluşlarına sunulan belgelerin hazırlanması, kontrolü ve takibi amacıyla kurulan sistemin kavramsal tasarım çalışmalar, program ve rapor testleri ile kullanıcı desteği sunulması.

SAP Yetkilendirme

 • SAP Yetkilendirme

SAP yetkilendirme çalışmaları. Rol ve authorization object sınırlaması. Profil ve kullanıcı hesapları yönetimi. SAP Audit raporlama ve lisans yönetimi.

IT Outsorcing

 • SAPOINT (Sabancı Platform Of Information Technologies) Projesi

Sabancı Holding IT Outsourcing projesi proje asistanlığı. Sabancı şirketlerinden verilerin toplanması, koordinasyonu, IBM ve HP ile bilgi paylaşımı, teklif içeriği ve değerlendirme kriterleri hazırlığı. Öneri ve paylaşımlar.

SAP Sektörel Çözümler

 • Sap IS-U (Industrial Solution- Utilities) Implementasyonu

Başkent elektrik bünyesinde SAP enerji sektörü çözümü IS-U kurulumu. Müşteri hizmetleri uygulamaları kavramsal tasarım çalışmaları ve gerçekleştirmesi.  Programcılar ile RFC, BAPI, BADI, User exits, Event, BOR, BOL objects tasarım ve test çalışmaları. Veri göçünün sağlanmasında analiz çalışmaları ve testler.

Lotus Notes Workflow Uygulamaları

 • IBM Lotus Veritabanı Uygulamaları

Lotus Notes tabanlı veritabanı ihtiyaçları için kavramsal tasarım çalışmaları. Ekran, alan, tablo, menü, rapor ve iş akış tasarımların çıkarılması. Birim testleri ve yetkilendirme çalışmaları.

– 5S Denetim Sistemi

– Teknik Yetkinlik Takip Sistemi

-Satınalma Teklif Alma, Değerlendirme Sistemi

– Eğitim Takip Sistemi

– İdari İşler Talep Yönetim Sistemi

–Tesisler Stok Yönetim Sistemi

– 6Sigma Sistemi

– Fatura Onay Sistemi

– Personel Devam Kontrol Sistemi vd.

Sunucu Yönetimi ve Entegrasyon Uygulamaları

 • Domain ve Hosting Yönetimi

Temsa adına tüm dünyada alan adlarının kaydettirilmesi, yenilemelerin takibi, hosting ve veritabanı işlemlerinin yürütülmesi. Ziyaretçi istatistiklerinin hazırlanması

 • Veri Transformasyon, Aktarım Uygulamaları

SAP,Lotus,MSSQL ve Farklı Veritabanlar arası veri aktarımı,RFC, transformasyonu uygulamalarının yapılması.

 • Başkent Elektrik Online İşlemler Uygulaması

Başkent elektrik kurumsal web sayfası üzerinde SAP entegre üyelik işlemler, abonelik bilgileri ve finansal bilgilerin sorgulanması amacıyla SOAP web servislerin tasarlanması ,testler ve canlıya geçiş

SAP Eğitmenlik

 • Temel SAP Bilgisi Eğitimleri

Temsa çalışanlarına oryantasyon ve uzmanlık konuları çerçevesinde temel SAP bilgisinin verilmesi ve uygulama örneklerinin gösterilmesi.

Profesyonel İş Yaşamı Dışı/Eğitim Dönemi

Bireysel Projeler

 • Doküman Yönetim Sistemi Kurulumu ve Uygulaması

Açık kaynak kodlu yazılımlar içerisinde en uygun dys yazılımın seçilmesi, kurulumu için alt yapının oluşturulması, gerekli ayarların yapılması, Türkçeleştirme ve sistemin örnek veriler girilerek test edilmesi.

Kullanılan Yazılım : KnowledgeTree Document Management System

 • Online Anket Sistemi Tasarımı

Açık kaynak kodlu yazılımlar içerisinde en uygun anket yazılımının seçilmesi, kurulumu web ortamında ücretsiz bir servis sağlayıcıda hesap oluşturulması, gerekli ayarların yapılması ve örnek veriler girilerek test edilmesi. Bu çalışma Endüstri Mühendisliğinde bir Yüksek Lisans tezine veri toplanmasında kullanılmıştır.

Kullanılan Yazılım : PhpEsp Survey

 • Satış Tahmini Uygulaması

Bitirme Tezi konum olan satış tahmini yöntemleri ve uygulaması için bir firmadan gerekli verilen alınması, değerlendirilmesi, istatistikî metotların uygulanması, Excel tabloları oluşturulması ve yorumlarda bulunulması.

Kullanılan Yazılımlar:Statistica ,DecisionPro,Ms Excel,Word

 • Üretim Çizelgeleme Uygulaması

Endüstri Mühendisliği Üretim Planlama dersi ödevi olarak örnek verilerle üretim çizelgeleme çalışması yapılması, farklı metotların test edilmesi ve raporların elde edilmesi.

Kullanılan Yazılım: Preactor

 • Simülasyon Modelleme

Staj döneminde Polisan Boya için üretim sürecinin simülasyonu için gerekli verilerin toplanması, istatistikî yöntemlerle verilerin analizi, simülasyon modelinin kurulması ve üretimdeki yığılmaların, etkinlik oranlarının elde edilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.

Kullanılan Yazılımlar: Simul8, Statistica,BestFit, Ms Excel

 • Yazılım Tercümesi

İngilizce yazılımlara Türkçe dil desteğinin kazandırılması.

 • Sanal Bilgisayar Uygulamaları

Microsoft Virtual PC, Vmware uygulamaları.

 • Okul Çizelgeleme Uygulamaları

İlköğretim ve Lise eğitim öğretim kurumları için ders dağıtımının yapılması, gerekli haftalık çizelgelerin oluşturulması

Kullanılan Yazılım: AscTimeTables

 • Ticari yazılım danışmanlığı

Kobilerin kullanmakta olduğu Logo GO, LKS2 ve Eta yazılımları için kurulum, uygulama ve destek danışmanlıklarının yapılması.

 • Veritabanı Kurulumu, Tasarım ve Uygulaması

Dönem projesi olarak Endüstri Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere veritabanı tasarlanması, gerekli tablo yapılarının ve ilişkilerinin oluşturulması, ekran tasarımlarının yapılması, işlevlerin kodlanması ve kullanım dokümanının hazırlanması. Örnek veriler ile veritabanının test edilmesi ve yetkilendirme tanımlamalarının yapılması.

Kullanılan Yazılım : Ms Access

 • Web Sunucu ve Portal Kurulumu

Bir firmada kullanılmak üzere dinamik yapılı ve açık kaynak kodlu içerik yönetim yazılımının seçilmesi, test amaçlı alt yapısının kurulması, örnek verilerin girilmesi, domain adının tescil edilmesi, sunucuya dosyaların aktarılması ve internet sayfasının kullanıma geçirilmesi.

Kullanılan Yazılımlar: Apache, ToendaCms

 • Web Analiz

Web siteleri analitik ve istatistik uygulamaları. Ziyaretçi kaynağı, sayısı ve grafiksel raporlarının hazırlanması ve analizi.

 Kullanılan Yazılımlar: Google Analytics, Log Applications

 • İçerik Yönetim Sistemi Uygulamaları

Web üzerinde dinamik yönetilebilir web sayfası sistemleri kurulumu. Açık kaynak kodlu içerik yönetim yazılımının seçilmesi, test amaçlı alt yapısının kurulması, örnek verilerin girilmesi, domain adının tescil edilmesi, sunucuya dosyaların aktarılması ve internet sayfasının kullanıma geçirilmesi.
Kullanılan Yazılımlar: Mysql, WordPress,  e107, phpmyadmin,cpanel

 • miniSAP SAP Demo Development Sistem Kurulumu

miniSAP Uygulamasının sistem ve veritabanı kurulumunun gerçekleştirilmesi.

 Grup Projeleri

 • Market kurulumu fizibilitesi

Proje Yönetimi dönem ödevi olarak süpermarket kurulumu için örnek bir fizibilite raporunun hazırlanması. Projede market yerinin seçimi, market tasarımı, yatırım ve kârlılık analizlerinin yapılması gibi fizibilite raporunda bulunması gerekli tüm başlıklar yer almıştır.

 • Petrol İstasyonu kurulumu fizibilitesi

Yönetim dersi dönem ödevi olarak petrol istasyonu kurulumu için örnek bir fizibilite raporunun hazırlanması. İşletme kurulumu için izlenmesi gereken adımların belirlenmesi, yatırım maliyetinin tespit edilmesi, kurulum sürecinin ve işletme süreçlerinin ortaya konması.

 • Dağıtım Sistemi, Sistem analizi projesi

Bir işletmede mevcut dağıtım sisteminin analiz edilmesi, iş süreçlerinin ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulması.

 • Tekstil işletmesinde zaman ve iş etüdü

Bir tekstil işletmesinde bir üretim aşamasının zaman etüdünün yapılması ve iyileştirme önerilerinin sunulması.

Bilgisayar Uygulamaları Bilgim

Yazılımlar

 • İleri Seviye : SAP BW Business Explorer Query Designer, Analyzer, Web Application Designer
 • İleri Seviye : BI-BW (Veri Ambarı)
 • İleri Seviye : BI-CPM  (Kurumsal Performans Yönetimi, Kurumsal Karne, Balanced Scorecard)
 • İleri Seviye : BI-IP (İş Zekâsı Entegre Planlama, Bütçeleme)
 • İleri Seviye : BW-PA (Ürün Kârlılık Raporlama)
 • İleri Seviye : SAP Business Objects Universe Designer, Web Intelligence Rich Client
 • İleri Seviye : SAP Xcelsius (Dashboard Uygulaması)
 • İleri Seviye : SAP Portal Content /KM Management (SAP   Portal İçerik Yönetimi)
 • İleri Seviye : SAP CRM 5.0- SAP CRM 7.0 Satış,Servis, Aktivite Yönetimi, Etkileşim Merkezi  (SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı)
 • İleri Seviye: SAP BCM (SAP Çağrı Merkezi ,IVR sistemi )
 • İleri Seviye: SAP IS-U CS (SAP Enerji Sektör Çözümü Müşteri Hizmetleri Uygulamaları)
 • İleri Seviye : SAP HR-PA, HR-PD, HR-PY ( İnsan Kaynakları Modülü Personel İdaresi, Personel Gelişim, Bordrolama)
 • İleri Seviye : SAP Yetkilendirme (SAP Authorization)
 • Normal Seviye : SAP SD(SAP Satış Dağıtım Modülü)
 • Normal Seviye : SAP MM(SAP Malzeme Yönetimi Modülü)
 • Normal Seviye : SAP ABAP (Programlama Dili)
 • İleri Seviye : Microsoft Dos,Windows 98/2000/XP/Vista/7
 • İleri Seviye : Ms-Office (Word,Excel,Access,Powerpoint,Outlook,Project,Visio)
 • İleri Seviye : Lotus Notes (Collaboration Tool)
 • İleri Seviye : MPL(Modelleme ve Optimizasyon Dili)
 • İleri Seviye : LOGO Business Solutions(Ticari Paket Programı)
 • İleri Seviye : miniSAP (SAP Development Uygulaması)
 • İleri Seviye : Simul8,Siman(Simülasyon modelleme Programı)
 • İleri Seviye : Apache+php+mysql (Sunucu, online  veritabanı iletişim dili)
 • İleri Seviye : MSSQL Server,SQL, ODBC (Veritabanı ve Sorgulama)
 • İleri Seviye : Plesk,IIS,Domain (Hosting ve Domain Yönetimi)
 • İleri Seviye : Web Analytics,Statistics(Web Analiz)
 • İleri Seviye : Opensource CMS( İçerik Yönetim Uygulamaları)
 • İleri Seviye : MS VirtualPC,Vmware (Sanal Bilgisayar)
 • Normal Seviye : Statistica,SPSS (İstatistik analiz Programı)
 • Normal Seviye : Delphi,Pascal (Programlama Dili)
 • Normal Seviye : AutoCAD (Bilgisayar destekli tasarım)
 • Normal Seviye : AdobeGolive(Web Tasarım Programı)
 • Normal Seviye : CorelDraw (Vektörel Çizim Tasarım Programı)
Eğitimim ve Yabancı Dil Bilgim

2001-2005 Çukurova Üniversitesi Adana
Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi
• Genel Not Ortalaması:3,44 /4 ,Bölüm 4.sü
1997-2001 Yabancı Dil Ağırlıklı Lise
Kırıkhan Hazırlık+Lise eğitimi, Fen Bilimleri,
• Mezuniyet Derecesi:4,97 /5, Okul 2.si
İngilizce • Konuşma :İyi Yazma :İyi Anlama :İyi