22 Temmuz 2006

Lisans eğitimi ve Mezunların unvanı

ile Yunus KALDIRIM

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi sırasında öğrenciler mukavemet, termodinamik, malzeme bilgisi, makine elemanları gibi makine mühendisliğinin temel konularıyla, ekonomi, yöneylem araştırması, üretim planlaması, iş analizi, kalite kontrol, bilgisayar, işbilim (Ergonomi) dallarında eğitim görürler. Böyle bir eğitimle, üretim ve yönetim sistemleri birlikte ele alınmakta ve mezunlar işletmelerde, makinelerle doğrudan ilgili teknik konularda olduğu kadar, gerektiğinde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yapabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.

Mezunların Unvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve “Endüstri Mühendisi” ünvanı verilir.
Endüstri Mühendisliği günümüzde önemli bir yere sahip ve geleceği parlak bir mühendislik alanıdır. Endüstri mühendisleri, endüstri alanındaki çeşitli işletmelerde, kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda, büroda, bankalarda, danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Çoğunlukla da büyük ölçekli şirketlerde proje yöneticisi olarak ilerlemektedirler. Bölüm mezunları işletmelerde, Planlama, Pazarlama, Organizasyon, Finansman, Üretim, Kalite Kontrol ve Bilgisayar bölümlerinde orta ve üst düzeyde yöneteci olarak görev alabilmektedir.