15 Eylül 2006

B U R A D A Y I M

ile Yunus KALDIRIM

iamhereSistem İçin
•    -İş sistemi ile ilgili olarak yapılacak değişikliklerle ve yeni ekran tasarımlarıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Bölümünün ilgili birimi ile koordineli çalışmak. Sonrasında genel, ekran, rapor ve muhasebe tasarımlarını oluşturmak.
•    -Hedeflenen sistemin hayata geçirilebilmesi için aktarım aşamasında Bilgi Teknolojileri Bölümünün ilgili birimi ile koordineli olarak çalışmak.
•    -Yapılan haftalık düzenli toplantılarda ekip lideri ve proje lideri ile birlikte gerçekleştirilmekte olan projelerin, risk, süre ve kaynak durumlarının değerlendirilmesi konularında çalışma gerçekleştirmek.
•    -Kendi konusu ile ilgili olarak gelen sistem sorunlarının kaynağını araştırmak ve Bilgi Teknolojileri Bölümünün ilgili birimi ile koordineli çalışarak sorunları gidermek.
•    -Sistem tasarımı, dökümantasyonu, testleri ve sürekliliğini sağlamak
•    -Sistem kullanıcılarına destek sağlamak
•    -Gelişen iş ihtiyaçlarının ve mevzuatın takip edilmesi
•    -Kurumun ERP sisteminde ve Web tabanlı kurum uygulamalarında talep edilen iş ihtiyaçları doğrultusunda sistem üzerinde ilgili çözümlerin araştırılması ve planlanması
•    -Sistem üzerinde işletilen iş süreçlerinin ve verimliliğin iyileştirilmesi için otomasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm önerilmesi
•    -İç müşteri iş ihtiyaçlarına istinaden analizlerin çıkarılması, iş süreçlerinin kısaltılması ve maliyet avantajı sağlayacak geliştirmelerin yapılması
Kalite İçin
•    -Müşteri memnuniyeti
•    -İç ve dış hizmet seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesi
•    -Bu konularda yeni modeller geliştirilmesi ve farklı araç ve göstergelerden yararlanılması (Müşteri Memnuniyeti araştırmaları, Gizli Müşteri Araştırmaları, Müşteri Şikayetleri, Hata Raporları vb.),
•    -Konu araştırmalarda ilgili departman ve firmalarla koordinasyon sağlanması
•    -Soru formlarının hazırlanması
•    -Sonuçların analizi ve raporlanması,
•    -Kalite kavram ve modelleri doğrultusundaki çeşitli çalışmaların planlaması ve hayata geçirilmesi
•    -Verimlilik ve kalite iyileştirme

Bu konularda dinamik,aktif bir beyin iş arıyor. BURADAYIM.