10 Kasım 2007

Aşk Tarifi

ile Yunus KALDIRIM

agac“Bir ağaçla yaşıyorsunuz. Bir gün geliyor, ’Ben bu halini sevmedim, dallarını kes’, diyorsunuz. Seni sevdiği için kesiyor. Başka bir gün çiçeklerini beğenmiyorsun. ’Kes’ diyorsun. Yine seni sevdiği için kesiyor. Sonra köklerini beğenmiyorsun. Onu da kesiyor. Bir bakıyorsun iki kütüğe dönüşmüşsünüz. Sonra yavaş yavaş ilişki bitiyor. Yeni bir ağaç aramaya başlıyorsunuz. Dalları, çiçekleri olan. İşte, ilişkiler karşı tarafı değiştirmek ve kendine benzetmek üzerine olunca hiç bir şeye değmiyor.”
Beyazıt ÖZTÜRK (Beyaz)