14 Ağustos 2010

Ayasofya Cami

ile Yunus KALDIRIM

Sevgili büyüğüm Fatih Sultan Mehmet; mekanın cennet ,hagia_sophia_mosqueAllah’ın selamı üzerine olsun.

Ayasofya’yı cami yapmak islam adına çalışan büyük bir beynin karar vereceği iştir. O beyin ki İstanbul’u bir Türk şehri ,bir islam şehri yaptı. Camiden geri değiştirmekte islam adına hayra yorulması imkansız büyük bir beynin işiydi.

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya’nın geleceğini o günlerde görmüş olmalı ki vakfiyesini tam da bu doğrultuda yazmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET’İN AYASOFYA VAKFİYESİ

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse,
ALLAH’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.

ALLAH’ın azabı onlaradır.

ALLAH işitendir, bilendir.

FATIH SULTAN MEHMET HAN
1 Haziran 1453

ayasofyacamiAyasofya 1453 yılında camiydi ,yıllarca cami kaldı, Allah’ın izniyle yakında yeniden cami olma şerefi kazanacaktır.